Logo Weltoffene Hochschulen
Main-Visual

Trägergesellschaft

Fachhochschule Dresden - Private Fachhochschule gGmbH

Sitz der Gesellschaft: Dresden

Amtsgericht Dresden HRB 26182